Wednesday, June 24, 2009

Lensa Inovasi
Lensa 2

Lensa Inovasi 2

Lensa Inovasi di Impiana Ipoh

AJK PENGHULU

Penghulu
Sakijan Muri

Pen. Penghulu
Zaiton Idris
Bendahari
Siti Jamiaah Ishak
Kedatangan:
Zahariah Omar
Imam
Dahalan Lahasan
Zulfikri Hassan
Kuliah
Ramli Awang
Shamsul Arifin Arshad

PENGERUSI SLOT
Sharul Nizam Bakar
Sayed Ruslan Sayed Bahaman
Kamarul Arifin Md Syarif
Muhamad Rusli Ibrahim
Dahalan Lahasan
Mohd Ayub Ghos

PENCATAT
Zaleha Abu Bakar
Wan Normah Wan Mahmud
Nurshima Azmi
Ruzita Md Rashid
Khadijah Abdullah
Zakiah Abd Kadir
Widayawati Zanibar
Amalina Mohd Yusof
Sarendah Ali
Norlina Long
Mohamad Zakaria
Abdul Razak Salleh

Tuesday, June 23, 2009

Download Bahan Taklimat

JAWATANKUASA

Penasihat

Tn. Haji Abd Rashid Bin Ngah
Pengarah
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia

Pengerusi

Tn. Haji Abdullah bin Salleh
Timbalan Pengarah
(Pengurusan Institusi Pendidikan Agama)
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia

Timbalan Pengerusi

Tn. Haji Anwar Bin Ahmad
Ketua Institut Pembangunan Pendidikan Islam
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia

Pengurus Projek

Tn. Haji Mohd Abd Aziz Bin Mahmud

Ahli Jawatankuasa

Tn. Haji Mohd Zainul Arifien Bin Mohd Jaid
Tn. Haji Aswandi Bin Laman
En. Shamsul Shah Bin Tarja @ Tarjo

Urusetia

En. Mohd Norhisham bin Mohamad
Cik Nurma bt Saidi

PERATURAN DAN ETIKA SEMASA TAKLIMAT

 1. Berpakaian kemas dan sesuai sepanjang taklimat dijalankan.
 2. Sentiasa memakai tanda nama
 3. Kehadiran perserta pada setiap sesi adalah wajib.
 4. Menandatangani borang kehadiran setiap sesi taklimat.
 5. Menepati waktu yang ditetapkan
 6. Tidak dibenarkan keluar masuk dewan semasa sesi taklimat sedang berlangsung.
 7. Telefon bimbit hendaklah disenyapkan atau dimatikan.
 8. Dilarang merokok sepanjang sesi taklimat
 9. Perserta hendaklah memberi kerjasama sepenuhnya kepada penceramah dan urusetia.
 10. Menjaga etika keguruan sepanjang masa demi mempertingkatkan martabat guru.
 11. Memberi kerjasama yang erat semasa program dilaksanakan serta menyumbang idea yang bernas semasa program berlangsung.
 12. Mencatat setiap maklumat dan cuba memahami setiap isu dengan sepenuh hati.
 13. Sentiasa berfikiran terbuka untuk menerima pandangan yang positif dan bijaksana ketika menolak pandangan yang negatif.


OBJEKIF TAKLIMAT

 1. Mendedahkan pelbagai inovasi baru yang di reka cipta oleh guru Pandidikan Islam bertujuan mempertingkatkan kualiti pengurusan pe laksanaan Pengajaran dan Pembelajaran dan kokurikulum Pendidikan Islam di sekolah.
 2. Membincangkan isu-isu masalah dan penyele saian yang berkaitan inovasi Pendidikan Islam oleh pengkaji dan pakar serta pihak-pihak lain yang terlibat.
 3. Memberi peluang kepada semua guru-guru Pendidikan Islam mempamerkan bahan-bahan inovasi yang boleh menyumbang kepada keberkesanan dalam Pengajaran dan Pembe lajaran

JADUAL TAKLIMAT

23 Jun 2009 (Selasa)

3.30 - 4.30 Petang

Taklimat
Cemah 1 (Konsep Inovasi - INTAN)

8.30 - 10.30 Malam

Ceramah 2 (Dokumentasi Penyediaan Projek Inovasi - INTAN)

24 Jun 2009 (Rabu)

8.30 - 10.30 Pagi

Ceramah 3 (Penyediaan Teknik Penilaian/Penghakiman & Kriteria Inovasi - MAMPU)

10.30 - 11.00 Pagi

Rehat / Kudapan

11.00 Pg - 12.00 Tgh

Cemah 4 (Penghakiman & Taklimat Pemberian Markah Mengikut PIPP-EPRD )

12.00 Tgh - 1.00 Ptg

Ceramah 5 (Inovasi Mengikut Perspektif MPC - MPC)

1.00 - 2.00 Ptg

Rehat / Makan Tengahari

2.00 - 4.30 Ptg

Interaksi Sosial

8.30 - 10.30 Mlm

Ceramah 6 (Teknik Persembahan Inovasi - Tn. Hj. Jasni)

25 Jun 2009 (Khamis)

8.30 - 10.30 Pagi

Ceramah 7 (Penyedian Dokumen & Pemarkahan Anugerah - BPSM)

10.30 - 11.00 Pagi

Rehat / Kudapan

11.00 Pg - 1.00 Ptg

Rumusan

1.00 Ptg

Makan Tengahari / Check-Out

LATAR BELAKANG

Inovasi adalah idea-idea baru yang menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti, produktif dan dapat meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan. Keadaan ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti pengenalan teknologi yang baru, perubahan-perubahan sistem dan prosedur kerja (termasuk sistem kerja baru, penambahbaikan dan ubahsuai sistem) yang boleh menjimatkan tenaga, masa dan kos serta dengan ini meningkatkan penghasilan produktiviti atau hasil kerja dan perkhidmatan.

Selaras dengan PKPA Bil.3/1991 Kerajaan menggalakkan agar anggota Perkhidmatan Awam mencuba pendekatan baru yang lebih bersistematik dan berkesan dalam menjayakan sesuatu tugas yang dipertanggungjawabkan. Berikutan itu, Bahgian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran mengadakan satu Persidangan bagi menbuka peluang dan ruang kepad guru-guru pendidikan Islam untuk menunjukkan inovasi dalam pendidikan Islam agar dapat membantu proses Pangajaran dan Pembelajaran dengan lebih berkesan.

Di Samping itu, selaras dengan Pelancaran Pelan Induk Pendidikan (PIPP) Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha memperkukuhkan pelaksanaan program-program pendidikan serta memantapkan proses pembinaan Modal Insan secara menyeluruh dan berterusan agar output yang terhasil mampu memenuhi pasaran tempatan dan antarabangsa.